TÜRKİYE’DE Voleybol’un kurucusu “SELİM SIRRI TARCAN” ve ORDU

0

TÜRKİYE’DE VOLEYBOL SPORUNUN KURUCUSU “SELİM SIRRI TARCAN” ORDU MİLLETVEKİLİYDİ.

      Bugün tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye ve Ordu’da da sevilerek oynanan iddialı spor dallarından birisi olan voleybolun kurucusunun Ordu milletvekili olduğunu biliyor muydunuz?
      Selim Sırrı Tarcan, 1874 yılında Mora Yenişehir’de doğmuştu. Selim Sırrı Tarcan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurulmasına önderlik ederek Türkiye’nin Olimpiyatlar ‘da temsil edilmesini sağlayan eğitmen, spor yöneticisi ve siyasetçidir. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye’de voleybol sporunun da kurucusudur. Tek partili TBMM V ve VI. VII. dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ordu milletvekili olarak Meclis’te görev yapmıştır.
      1945-1946 yıllarında, Selim Sırrı Tarcan, Ordu Mebus iken Ordu’yu ziyaret­leri sırasında gerek Halkevi salonunda, gerek parkta konferanslar verirdi. Ordu mebusu Selim Sırrı Tarcan tarafından, Düz mahalledeki Belediye parkında, gündüzleri sağlık eski ve yeni terbiye, gençlerin eğitimleri, spor konularında verdiği konferanslarında bazı hatıralarını da anlatırdı.
Millet düzü – 1944
      Selim Sırrı Tarcan’ın bu konuşmaları Ordulular tarafından daima büyük bir ilgi ile dinlen­mekteydi ve parkta oturacak yer kalmazdı. Merhum Selim Sırrı Tarcan’ın akıcı üslubu ile aralarında kadın­ların da bulunduğu konferanslarına yüzlerce Ordulu katılırdı. Selim Sırrı Tarcan İsveç dönüşünde bu ülkedeki insanların nasıl yaşadıkla­rını, İsveç gençliğinin spora olan düşkünlüğünü tanıtmak gayesiyle İstanbul’da vermiş olduğu konferanslarına dinleyicilerini ancak flüt çalarak ve açık hava bahçesinin kapısında spor kıyafetiyle bulu­narak toplayabildiğini tatlı bir ifadeyle anlatırdı.
        Bu ilgide, o yıllarda mebuslara olan büyük saygının da rolü oldu­ğuna şüphe yoktur. Bir mebusun halka konferans vermesi şehirde bir olay kabul edilir; hele de Selim Sırrı Tarcan gibi, adı yurt çapın­da tanınmış bir hatip ve sporu kitlelere tanıtan bir yaşlı sporcunun yapacağı konuşma, biraz da Halkevi salonuna saatlerce evvel top­lanmasını sağlardı. 2 Mart 1957’de Selim Sırrı Tarcan,83 yaşında hayatını kaybetmiştir.
1945-1946 yıllarında, Selim Sırrı Tarcan Ordu Mebusu iken
( FOTO : Sıtkı Çebi Arşivi )