Fındık İşçisinin Günlük Yevmiyesi Belli Oldu

Ordu Valiliği fındık hasadında çalışacak işçilere ödenecek ücreti belirledi. Buna göre fındık işçisinin bir günlük ücreti 86 TL olarak belirlendi.

0
Ordu ili Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığının talebi üzerine Valiliğin büyük toplantı salonunda Vali Yardımcısı Ahmet Arık Başkanlığında toplanılarak fındık hasadına ilişkin kararlar verildi.
Fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmamasına, Valiliğin 26.07.2016 tarihinde 2016/3 sayılı genelgesine göre 16 yaşından küçük çocukları çalıştıran bahçe sahibi ve çocukların velilerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için 320,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle: “2019 Yılı fındık toplama sezonunda; ilgili kamu kurumlarının, iş aracılarının (Dayıbaşı), işverenlerin ve mevsimlik işçilerin 19.04.2017 tarih ve 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine titizlikle uyulması için gerekli tedbirlerin alınmasına, Fındık toplama işlerinde çalışacak işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın günlük net ücretin 86 TL (yemek işçiye ait), olarak belirlenmesine karar verildi.
Ayrıca, toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin, 10-15 arası işçi için aşçılara 86 TL, çuvalcılara 90 TL, 15 ve üzeri işçi için aşçılara 90 TL, çuvalcılara 95 TL olarak belirlenmesine, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücretinin de 100 TL olarak belirlenmesine,
Katırcı ücretinin (katın ile birlikte) 190 TL olarak belirlenmesine, kilo hesabı ile fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 60 Kuruş olarak belirlenmesine, Patoz saat ücretinin 175 TL olarak belirlenmesine,
İşçi başı ücretlerinin (dayıbaşı), 15 işçiye kadar günlük 90 TL, 15 işçiden fazlası için günlük 95 TL olarak belirlenmesine,
İş aracılarından, İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmış “Aracı Belgesi” olmayanlara iş verilmemesine, İşçi ücretlerinin iş bitimini müteakiben ödenmesine karar verildi.”
ORDU YORUM