Evliya Çelebi’nin Gözüyle 400 Yıl Önceki Ordu

0

Geçmişe ışık tutan tarihin en önemli seyyahlarından olan Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’sinde Ordu da yer alıyor. Yaptığı gezileriyle Osmanlı’yı bugüne taşıyan Evliya Çelebi’nin gözünden 400 yıl önceki Ordu anlatılıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), 2011 yılını Evliya Çelebi’nin 400’üncü doğum yılı olması sebebiyle Evliya Çelebi yılı olarak ilan etmişti. Neredeyse ömrünün tamamını seyahat ederek geçiren Evliya Çelebi, bundan 400 yıl önceki Ordu ve Giresun’u da ziyaret etmiş, ünlü eseri ‘Seyahatname’sinde bu iki şehirden de bahsetmiş. Evliya Çelebi’nin, o meşhur 10 ciltlik ‘Seyahatname’si 50 yıl boyunca gezdiği yerlerdeki gözlemleriyle dolu. Dünyanın en büyük seyyahları arasında yer alan Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi, o zamanın şartlarıyla 17. yüzyıl Türk dünyasının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadı.

Seyahatname’ye göre; Evliya Çelebi, Ordu’ya deniz yolu ile gelir. O zamanki adı Vona olan Perşembe Limanı’ndan karaya çıkar. Evliya Çelebi, o günkü Ordu’yu şöyle anlatır: “Halkı ekseriye yani çoğunlukla Rum ve Tuna Türkü. Camileri, hamamı, hanı, küçük çarsısı vardır. Serdarı yani başkumandanı, 150 akçalı kadısı vardır. Perşembe, Fatih devrinde Osmanlılara geçmiştir, Canik yani Samsun sancağında Subaşılıktır. O kadar ileri gelenleri yoktur. Burası güzel demir tutar büyük bir limandır. Gemilerin, demir bırakmadan yatması mümkündür.”

Ayrıca, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsi geçen yerleşim yeri Ordu, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre içeride bugünkü Eskipazar köyünün olduğu yerdedir. Bugünkü Ordu’nun (Altınordu) yerde ise Bucak iskelesi bulunmaktadır.

EVLİYÂ ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ 2.CİLT 1.KİTAP

EVLİYÂ ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ 2.CİLT 2.KİTAP