En Güzel Manzaralı Göl Yürüyüşleri

Su sadece temel bir gereksinim değil, aynı zamanda insana ferah bir nefes aldıracak manzaralar sunan bir huzur kaynağı. Deniz, dere veya göl kenarında içimizdeki fırtınalardan kısa sürede arınıp dinginliğe kavuşuruz. Özellikle küçük göller sakinlik, rahatlık ve tarifsiz bir heyecan kaynağıdır bizler için. Bazen orman içerisinde, bazen dağların koynunda karşımıza çıkıp bizi farklı diyarlara götürürler. Atlas Dergisi'nin en güzel manzaralı göl yürüyüşlerini için derlediği 75 rota içerisinde Ordu'dan Perşembe Yayla Göleti - Çisenti Şelalesi ve Ulugöl de yer alıyor.

0
Su sadece temel bir gereksinim değil, aynı zamanda insana ferah bir nefes aldıracak manzaralar sunan bir huzur kaynağı. Deniz, dere veya göl kenarında içimizdeki fırtınalardan kısa sürede arınıp dinginliğe kavuşuruz. Özellikle küçük göller sakinlik, rahatlık ve tarifsiz bir heyecan kaynağıdır bizler için. Bazen orman içerisinde, bazen dağların koynunda karşımıza çıkıp bizi farklı diyarlara götürürler.
Atlas Dergisi’nin en güzel manzaralı göl yürüyüşlerini için derlediği 75 rota içerisinde Ordu’dan Perşembe Yayla Göleti – Çisenti Şelalesi ve Ulugöl de yer alıyor.
PERŞEMBE YAYLA GÖLETİ – ÇİSENTİ ŞELALESİ
(6 km Zorluk Derecesi 2)
Ordu ilinin kıyıya en uzak ilçesi Aybastı, il merkezi­ne 120 kilometre uzaklıkta. Orta Karadeniz’de Canik Dağları’nın kuzey yamaç­larına kurulmuş olan yer­leşim, özellikle Perşembe Yaylası ile tanınıyor.
Aybastı ilçesinin turizm potansiyelini oluşturan Perşembe Yaylası, ilçe mer­kezine 17 kilometre me­safede. Ünlü gezgin Evliya Çelebinin Seyahatnamesi ile 1876 Trabzon Salname­si, Perşembe Yaylası ve pa­nayırından söz ediyor. Bu anlamda tarihi çok eski dö­nemlere uzanan Perşembe Yaylası, Aybastı yerleşimi­nin önemli bir geçiş nokta­sında olduğunun kanıtı aynı zamanda. Erdağı ile Karga tepeleri arasındaki geniş bir çayırlığa kurulan Perşembe Yaylası, denizden yaklaşık 1500 metre yüksekte.
Yaylanın ortasına ko­numlanan masmavi göl ve söz konusu gölden çıkan akarsuyun oluşturduğu menderesler, eski dokusu bozulan ve beton binalar yükselen bölgeye estetik bir görünüm katıyor. Bu oksijen deposu alanda akan dere, yemyeşil çayırlığın ortasından yılankavi “s’ler çizerek süzülürken men­deresler yaratır. Özellikle Karga Tepesinden tüm menderes alanını fotoğraflayabilirsiniz. Söz konusu akarsu, menderesler çizdik­ten sonra derin bir vadiye girerek Tokat’ın Niksar ilçe­sine doğru yol alır. Giderek daralan akarsu yatağında küçük çağlayanların yanı sıra Çisenti Şelalesi oluşur. Kayalık bir alandan düşen Çisenti, 20 metre genişli­ğinde ve 25 metre uzunlu­ğunda. Şelalenin, Perşembe Yaylasına uzaklığı yaklaşık üç kilometre. Önereceğimiz yürüyüş rotası, yayla mer­kezinden başlayarak kuzey­batı istikametinde devam eden toprak yolu izlemekte. Yolun güneybatıya döndü­ğü noktada kuzey yönün deki patikaya girerek dereye yatağına inerseniz, Çisenti Şelalesi’ne ulaşabilirsiniz.
Bakanlar Kurulu Kararı ile 1991 yılında turizm mer­kezi ilan edilen yaylada, her yıl temmuz ayında festival düzenleniyor. Çevre il ve il­çelerden gelenlerle binlerce kişi değişik kategorilerde ya­rışmalar, folklor gösterileri, konserler, güreş müsabakala­rı, at yarışları gibi etkinlikler­de buluşuyor.
­ULUGÖL
(2 km Zorluk Derecesi 1)
Sisli dorukların yarattığı büyülü atmosferi, gümüş renkli bulutların sarmaladı­ğı yaylaları ve vadileri, döne kıvrıla akan nehirleri, her çeşit ağaç barındıran or­manları, en dik yamaçlarda bile yeşeren fındık bahçele­ri, dünü ve bugünü birbiri­ne bağlayan köklü kültürüy­le özgün bir coğrafya Ordu. Sahil kesimlerden iç böl­gelere gidildikçe yemyeşil tepelerin ve derin vadilerin renklendirdiği Ordu topog­rafyasının farklı karakterini en fazla Ulugöl Tabiat Par­kında hissedersiniz.
İl merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki Ulu­göl, zümrüt yeşili orman­lar içerisinde parıldayan bir cennet gibi. Gölköy ilçe merkezine 17 kilometre me­safede bulunan doğal göl, 2009 yılında tabiat parkı statüsü kazanmış; 6.7 hek­tar büyüklüğündeki kayın ve meşe ağaçlarının egemenli­ğindeki alan, yüksek peyzaj değerine sahip. Yaz ayların­da çiçeklerle çevrelenen gö­lün özellikle güz mevsimin­de yaprakların sararmasıyla oluşan renk armonisi büyü­leyici bir atmosfer oluşturur. Büyük gölün dışında güney tarafında küçük bir göl daha yer alır. Çevre düzenleme­si yapılan, kameliye, ahşap yürüyüş platformu ve tuva­let gibi olanaklar bulunan tabiat parkı aynı zamanda karavan ve kamping tutkun­larının gözde mekânı. Gölde ayrıca Abant alası yetiştiril­meye çalışılıyor. Yaz ayların­da şenlikler yapılan Ulugöl, yerel halk tarafından mesire alanı olarak değerlendiri­liyor. Ulugöl Tabiat Parkı etrafındaki yürüyüş rotası, kıyı boyunca patika ve ah­şap merdivenleri takip edi­yor. Gölün etrafındaki ringi tamamladığınızda güney is­tikamette yürüyerek küçük gölü ziyaret edebilirsiniz.
*Atlas Dergisi “En Güzel Manzaralı Göl Yürüyüşleri 75 ROTA” ek’inden derlenmiştir.