1923-1926 Yıllarında Ordu Esnafı

0

Ordu esnafı şehrin ticaretini ileriye götürmek için ellerinden geleni yapmaktaydı. Tarafımızdan bir çok kaynak taranarak tespit edebildiğimiz dönemin meslek grupları ve buralarda faaliyet gösteren esnaflar şunlardır:

I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde yaşanan buhran, bütün ülkede olduğu gibi Ordu’da da ticari faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dönemde özellikle dış ticaret yok denecek kadar azalmıştır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte bütün alanlarda olduğu gibi ticari alanda da yeni atılımlar gerçekleştirme çabasındaki Ordu’da biraz daha fazla çaba harcanması gerekliydi. Ticaretin önündeki en büyük engel ise ulaşım problemiydi. Çünkü bu yıllarda Ordu’nun diğer vilayetlere kara ulaşımı yok gibidir. Ulaşım deniz yoluyla sağlanmakta ancak genelde fırtınalı olan havalarda ise korunaklı bir iskelesi bulunmayan Ordu dışına çıkmak imkansız hale gelmekteydi. Bu problemlerin yanında zaten az sayıda şubesi bulunan düşük miktarda sermayeye sahip bankalardan da kredi temininde güçlükler çekilmekteydi.

18101

Bütün bu zorluklara rağmen Ordu esnafı şehrin ticaretini ileriye götürmek için ellerinden geleni yapmaktaydı. Tarafımızdan bir çok kaynak taranarak tespit edebildiğimiz dönemin meslek grupları ve buralarda faaliyet gösteren esnaflar şunlardır:

Fırıncılar

İbşiroğlu Ömer
Hacı Mehmetzade Ahmet Nazif
Asım Hüsnüzade Sait
Kurtzade Yusuf Ziya
Hamparsumoğlu Agop (Fatsa)

18102

Otelciler

Zurnacızade Ali Kemal ve ortağı Süleyman Bey
Lazyan Mıgırdiç
Mefriyan Penik
Çamurzade Mehmet
Çavuşzade Hafız Ali
Hacı Ahmetzade Hüseyin
Hacı Mehmetzade Hafız Ruşen
Saraçzade Mustafa
Şamizzade Hasan
Sarı Mehmetzade Mehmet
Kavrazzade İlyas
Kara İbrahimzade Osman Nuri ve Abdülkadir
Kahvecizade Süleyman
Kemalzade Hikmet
Gözükanlızade Ömer
Müftüzade Osman Hilmi
Melekzade Ömer
Molla Ömerzade Durmuş
Nuhzade Halis

18103

Un ve İrmik Tüccarları

Alaybeyzade Muhlis
Elizade Ahmet Hamdi
Boğukzade Kadir
Dikran Vartan

18104

Osman Ağazade Hasan Cemal
Cordanzade İsa Cemalettin ve Ortağı
Hacı Mehmetzade Ahmet Cemalettin
Hekimzade Mustafa
Dervişzade Ahmet Memiş
Osman Ağazade Mahmut Kamil
Faizzade Hasan Basri
Ferhatzade Mehmet Fahrettin
Furtunzade Tahsin ve Kamil
Furtunzade Tahsin ve Kamil
Furtunzade Yusuf Sırrı
Kargızade Hakkı

18105

Kalfazade Ahmet
Kademzade İhsan
Gozlızade Cemal
Kurtzade Yusuf Sırrı
Gözükanlızade Salim ve Nezir
Gözükanlızade Hacı Kazım
Geğvezade ve Çolzade Ticarethanesi
Tahsinzade Memiş

Bakırcılar

18106

Hacı Ahmetzade Ahmet
Hayrullah Ali Rıza
Seferyan Tepek
Kâhya Kara Yaşar
Lazman Mıgırdiç
Kara Ağaoğlu Ali(Fatsa)

Bakkallar

Çamur Mehmet
Çavuşzade Hafız Ali
Hacı Ahmetzade Hasan
Hattatzade Şevket
Sıraczade Mustafa
Şakiroğlu Hasan

18107

Sarı Mehmetzade Mehmet
Kavrazzade İlyas
Kara İbrahimzade Osman Nuri
Kahveci Süleyman
Kenyelizade Emin
Gözükanlı Mehmet
Müftüzade Osman Hilmi
Melekzade Ömer
Nüvecizade Halis

18108

Tuhafiye ve Hırdavat Tüccarları

Tokatlızade Abdülkadir (Alsancak Ticarethanesi)
Hacı Genç Ağazade Lütfü Fikri, Fikri ve Nurettin (Selim Ticarethanesi
Hacı Kasım Ağazade Mustafa ve Hamdi Biraderler
Dervişzade Cevdet
Zalzade İsmail Hakkı
Osman Ağazade Mustafa Vehbi
Gök Hüseyinzade Emin(İstikamet Mağazası)

18109

Sofuzade Ali Rıza (Hilal Tuhafiye)
Şeyhzade Nevzat
İsmail Çebizade Hasan
Eminzade İbrahim
Sarı Mehmetzade Mustafa
Emihakzade Ethem
Sofuzade Recep Mahdumu İsmail, damadı İzzet
Molla İsmailzade Hafız Hüseyin
Şatırzade Hacı Mahmut ve mahdumları (Fatsa)
Hacı Asımzade Şükrü (Fatsa)
Osman Efendizade Şükrü (Güneş Ticarethanesi, Fatsa)
Hacı İbrahimzade Biraderler (Fatsa)
Bursalızade Hayri ve Mahdumu Sami (Fatsa)
Topalzade Ali ( Fatsa)
Emin Ağazade Hasan Rüştü ( Ünye)
Karakuşluzade Mustafa ( Hacı Bey , Ünye)
Gülşenzade Hafız Kenan (Ünye)
Arif Kadızade Sait (Ünye)
Fettah İsazade Abdullah (Ünye)
Yazarbaşızade Hamdi (Ünye)

Manifaturacılar

Azaklızade ve İmamzade Haşim
Azaklızade Hafız Osman
Azaklızade Mehmet Emin
Antresyan Vartan
Ahmetzade Hamit Abbas ve Adil
Emir Hacızade Zühtü
İsmail Hüseyinzade Hüsnü
İsmail Hüseyinzade Yakup
Bakkalzade Mustafa
Büyük Limanlızade Ahmet Hidayet
Bodurzade Şevket
Pamukzade Cemal
Hacı İbrahimzade Şevki ve Murat
Hacı Bilalzade Hafız Ali
Hacı Bilalzade Ahmet Fazıl
Hacı Mehmetzade Şaban
Hacı Hüseyinzade Mustafa
Hacı Ahmetzade Ahmet
Hızırzade Hasan
Cordanzade Osman
Zerezade İsmail
Şeyhzade Salih
Sofuzade Ali Rıza
Asım Hüseyinzade Hamdi
Ömer Kadızade Ahmet Hamdi
Faizzade Mustafa
Faizzade Hacı Kamil
Furtunzade Mehmet
Furtunzade Kamil ve Mehmet
Furtunzade Rıfat
Kalyoncuzade Salih Zeki
Kalicyan Karnik
Letozzade Osman
Veli Efendizade Vehbi
Kargızade İsmail Hakkı
Hidayetzade Cemalettin
Yüzbaşızade Osman
İlyaszade Hacı Ali ve Ortağı (Ünye)
Emin Ağazade Hüseyin (Ünye)
Emin Ağazade Fahri (Ünye)
Hacı Mahmutzade Hacı Ali (Ünye)
Deli Mehmetoğlu Hasan (Ünye)
Taşcızade İdris (Ünye)
Tavrizade Süleyman Sabit (Ünye)
Arif Kadızade Sait (Ünye)
Osman Ağazade Hasan Fahri (Ünye)
Osman Ağazade Mehmet (Ünye)
Alemdarzade Atıf (Ünye)
Aşıkzade Mehmet (Ünye)
Garipzade Asım (Ünye)
Kuyumcuzade Osman (Ünye)
Kefelizade Sadık (Ünye)
Kölezade Atıf (Ünye)
Mütekait Sami (Ünye)
Müftüzade Fahri (Ünye)
Nailbendzade Mehmet Bekir (Ünye)
Emir Alizade İbrahim (Fatsa)
Eminağazade Mahdumları(Fatsa)
İsmail Kamiloğlu Cemil (Fatsa)
Uzun Hacızade Mehmet (Fatsa)
Okrabiloğlu Mehmet (Fatsa)
Yazarbaşızade Rasim (Fatsa)
Takazade Cemal (Fatsa)
Tellizade Recep (Fatsa)
Çavuşoğlu Mustafa (Fatsa)
Çörenlikoğlu Recep (Fatsa)
Hacı Hüsnüzade Kardeşler (Fatsa)
Hacı Hüsnüzade Mehmet Ali (Fatsa)
Hahodzade Nazım (Fatsa)
Hacı Alizade Şerif (Fatsa)
Hacı Hakkızade Mehmet (Fatsa)
Hacı Hatipzade Celal (Fatsa)
Hasan Ağazade Rıza (Fatsa)
Hüseyin Efendizade Hüseyin (Fatsa)
Serdarzade Ahmet (Fatsa)
Serdarzade Hamdi (Fatsa)
Sahlazade Cemil (Fatsa)
Şatırzade Muammer (Fatsa)
Sarı Fakızade Hamit (Fatsa)
Sofuzade Hüseyin (Fatsa)
Topalzade Osman Nuri (Fatsa)
Kara Mustafazade Hamdi (Fatsa)
Kethüdaoğlu Hafız Mehmet (Fatsa)
Gençoğlu Ali (Fatsa)
Mehmetoğlu Eyüp (Fatsa)
Menabitoğlu Cemal Tahsin (Fatsa)
Mollazade Mehmet (Fatsa)
Mollaoğlu Osman (Fatsa)
Milaslızade Raif (Fatsa)
Nurizade Ali Hüseyin (Fatsa)
Vahapzade Bahri (Fatsa)
Yamakzade İsmail (Fatsa)
Yamakzade Mehmet (Fatsa)

Tenekeciler

Hacı Rüstemzade Yunus Nadi
Hacı Rüstemzade Ali Rıza
Türkizade Ahmet Nevzat

Deri ve Köseleciler

Hocazade Mustafa Rasim ( İstanbullu Rasim)
Kölezade Süleyman
Deli Hodoğlu Osman (Fatsa)
Karakuşluzade Mustafa (Ünye)
Arif Kadızade Sait (Ünye)

Terziler

Osman Fikri ve Mahdumları (Azm-i Milli Terzihanesi)
Hacı Mahmutzade Selahattin
Hacı Hüseyinzade Yusuf
Veli Mahmutzade Abdülkadir

Doktorlar

İbrahim Namık Bey (Hükümet Tabibi)
Eyüp Sabri Bey (Sıhhıye Müdürü)
Mehmet Kemal (Diş Tabibi)
Nazif Bey (Dahiliye)
Ömer Lütfü Bey (Operatör)
Beşir Fuat Bey (Dahiliye, Cildiye)
Emin Bey (Hükümet Tabibi, Fatsa)

Eczacılar

Ali Şükrü Bey ( Şifa Eczanesi)
Belediye Eczanesi

Saatçiler

Molla İsmailzade Hafız Hüseyin (Mavzer saatleri acentesi)

Şekerci ve Pastacılar

Şekerci Hafız Mustafa

Attarlar

İncikzade Ethem
Gök Hüseyinzade Mehmet Emin

Fındık , Fasülye, Mısır, Yumurta, Ceviz v.s gibi tarıma dayalı ürün tüccarları

Elizade Ahmet Hamdi
Aybeyzade Muhlis
Hacı Mehmetzade Ahmet Cemal
Hattatzade Kadir
Dervişzade Ahmet Muhsin
Dikran Vartanyan
Cordanzade İsa Cemalettin
Boğukzade Kadir
Osmanağazade Hasan Cemal
Osmanağazade Mahmut Kamil
Faizzade Hasan Basri
Ferhatzade Mehmet Fahrettin
Furtunzade Ahmet Hamdi
Kargızade İsmail Hakkı
Kademzade İhsan
Gözlüzade Cemal
Kalfazade Ahmet Rıfat
Gözükanlızade Salim
Muhsinzade Mehmet
Hekimzade Mustafa
Gözükanlızade Hacı Kazım
Veli Efendizade Vehbi
Veli Efendizade Ethem
Hidayetzade Cemalettin
Geyvezade Murat ve Çolzade Mahmut Ali
Allahverdizade Hüseyin
Torunzade Halil
Şeyhzade Rasim ve Sofuzade Dursun
Furtunzade Halim
Şatırzade Hacı Mahmut Sabri ve Mahdumları Asım Baha (Fatsa)
Hacı Asımzade Şükrü (Fatsa)
Osman Efendizade Şükrü (Fatsa)
Bursalızade Hayri ve Mahdumu Sami (Fatsa)
Topalzade Ali (Fatsa)
Emin Ağazade Hasan Rüştü (Ünye)
Karakuşluzade Mustafa (Hacı Bey, Ünye)
Reiszade Hacı Hakkı (Ünye)
Gülşenzade Hacı Kenan (Ünye)
Arifkadızade Sait (Ünye)
Fettah İsazade Abdullah (Ünye)
Lülecizade Rıfat (Ünye)

Kasaplar

Süleymanoğlu Şakir
Abdülkerimoğlu Fethullah
Emir Alioğlu Serur (Fatsa)
Şakirağazade Hüseyin (Fatsa)

Kantariye Tüccarları

Hacı Kasımzade Mustafa
Zalzade İsmail Hakkı
Şeyhzade Rasim ve Sofuzade Dursun
Sofuzade Recep
Osmanağazade Mustafa ve Hamdi Biraderler
Kargızade İsmail Hakkı
İbrişimzade Habip Biraderler(Ünye)
İlyaszade Ahmet (Ünye)
Sırma Bıyıkzade Biraderler(Ünye)
Hacı Kantarzade Mehmet (Ünye)
Hatipzade Hamdi (Ünye)
Şahinyanzade Heyder (Ünye)
Arif Kadızade Sait (Ünye)
Giresunluzade Hacı Ahmet (Ünye)
Giresunluzade Rıza (Ünye)
Almazade Abdülkadir (Ünye)
Reiszade Hacı Hakkı (Ünye)
Fettah İsazade Abdullah (Ünye)
Şatırzade Hacı Mahmut ve Mahdumları (Fatsa)
Osman Efendizade Şükrü (Fatsa)
Hacı İbrahimzade Biraderler (Fatsa)
Bursalızade Ali (Fatsa)
Topalzade Ali (Fatsa)
İzzet Efendizade Atıf (Fatsa)

Kunduracılar

Kibarzade Tevfik Efendi
Kibarzade Ali ve Mahdumları
Kavrazzade Osman
Kulaçzade Mehmet ve Mahdumu
Sofuzade Hacı Mehmet
Sofuzade Hasan
Gönüloğlu Ahmet Usta
Müezzinoğlu Mustafa
Sarı Hüseyinoğlu Mustafa
Emir Hasanoğlu Remzi (Fatsa)
Usta Alioğlu İbrahim (FaHatsa)
Didebanzade Rıfat (Fatsa)
Meşehrizade Arif (Fatsa)
Ali Osman Yayaoğlu Arif (Fatsa)
Ali Osman Yayaoğlu Hikmet (Fatsa)

Makine Bayii

Singer Makineleri Bayii Hatipzade Nurettin Bey

Kahvehaneler

Fırıncızade Osman
Sarı Mehmetzade Mehmet

Kereste Tüccarları

Uzun Hüseyinzade Halil
Hacızade Yusuf Ziya
Lezkizade Bilal
Molla Yazıcızade Haşim (Ünye)

Köseleciler

Hocazade Mustafa Rasim
Sofuzade Recep
Karakuşluzade Mustafa (Ünye)

Kireççiler

Çolzade Abdurrahman

Kullanılmış Elbiseciler

Ömeroğlu Ömer
Nailbendzade Şevki

İçki Depoları

Kara Mustafazade Osman
Dinçzade Hacı İbrahim

Manavlar

Akhisarlızade Haydar
Tatarzade Ziver
Hayrizade Hatip Dursun
Şirinyanzade İshak
Şeyhzade Nevzat
Hacı Ziya
Felekzade Adil
Felekzade Halis
Kadızade Hasan
Kadızade Abdullah
Kara İbrahimzade Osman Nuri
Koca Alizade Ahmet
Kurtzade Ahmet Hamdi
Ali Başzade Ahmet
Melekzade Ali Galip
Musa Başzade Mihran
Musa Başzade Ali
Kara Kayalızade Kahraman Kahya
Veli Efendizade Vehbi
Yüzbaşızade Rıza
Yusuf Efendizade Ahmet Nurettin

Yemeniciler

Sarı Hasanzade Mustafa
Sofuzade Hacı Mehmet
Kurbzade Osman Remzi

Kaynak : Adnan Yıldız